POLITIKA KAKOVOSTI V PODJETJU GROŠ d.o.o. Ljubljana

1. V podjetju Groš d.o.o. izvajamo storitve vulkanizerstva, ročnega pranja avtomobilov, servisa vozil in prodaje pnevmatik ter pomožnega materiala za vzdrževanje vozil.
2. Prizadevamo si za izpolnjevanje zahtev strank, zahtev zakonodajnih organov in zahtev drugih deležnikov ter za stalno izboljševanje rezultatov našega dela.
3. Zanesljivost izvedbe storitev ter varnost strank in zaposlenih je temeljna vrednota našega delovanja.
4. Redno skrbimo za strokovno izpopolnjevanje vseh sodelavcev.
5. Postavljamo si merljive cilje izboljšav in na ta način stalno izboljšujemo obstoječe postopke dela.
7. Do okolja se obnašamo odgovorno in zmanjšujemo vse negativne vplive, ki nastajajo pri izvajanju naših dejavnosti.
8. Trudimo se, da delamo čim bolj preventivno. Ko do napak vseeno pride, jih rešujemo odgovorno in z maksimalno zavzetostjo.

Direktor:Andrej Grošelj
Ljubljana, marec 2020