Nagradna igra poteka: od 9.9. – 10.9.2022

1. Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri »Napovej rezultat 10. 9. 2022« (v nadaljevanju: nagradna igra) lahko sodelujejo udeleženci s stalnim prebivališčem oz. državljanstvom v Evropski uniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.

2. Način sodelovanja
V nagradni igri udeleženci sodelujejo na način, da v času trajanja nagradne igre, od 9.9. – 10.9.2022 v komentar objave nagradne igre napišejo predviden rezultat tekem: KOŠARKA Slovenija – Belgija in ODBOJKA Slovenija – Italija, ki bosta potekali 10. 9. 2022.

Nagrajenci morajo na poziv organizatorja za prevzem nagrade posredovati ime, priimek, naslov, kontaktna telefonska številka in e-naslov.

S soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za potrebe nagradne igre. Po preteku obdobja, potrebnega za izvedbo nagradne igre, bodo njegovi podatki uničeni.

3. Žrebanje nagrad
Organizator bo podelil naslednje nagrade:

  • nagrada: 5 x darilni bon za zunanje pranje osebnega vozila

4. Določitev zmagovalcev
V nagradno igro se uvrstijo vsi sodelujoči, ki bodo v času nagradne igre sodelovali v nagradni igri in izpolnjevali pogoje sodelovanja v nagradni igri. Vsak udeleženec nagradne igre je lahko izžreban samo enkrat in prejme le eno nagrado, ne glede na število oddanih komentarjev. Zmagovalce se določi na podlagi naslednjih kriterija: prvih pet, ki najbolj pravilno določijo rezultat tekem: KOŠARKA Slovenija – Belgija in ODBOJKA Slovenija – Italija, ki bosta potekali 10. 9. 2022.

5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad
Nagrajenci nagrade bodo o nagradi obveščeni preko facebook sporočila s strani organizatorja. Če se nagrajenec na sporočilo organizatorja ne bo odzval v roku 2-delovnih dni od obvestila o žrebu, bo organizator štel, da izžrebani nagrajenec ne sprejme nagrade in bo k prevzemu nagrade pozval rezervne nagrajence po vrstnem redu, kot so bili določeni.

Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek) objavijo na Fstrani organizatorja. Nagrajeni bodo nagrado v obliki darilnega bona prejeli preko elektronske pošte.

6. Davčne obveznosti
Nagrada ne presega vrednosti 42 EUR z DDV zato organizator ne potrebuje nobenih dodatnih davčnih aktivnosti.

7. Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem sodelujoči (v teh pravilih tudi: sodelujoči ali udeleženec) potrjuje ta pravila in se strinja, da organizator obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v 7.3 točki teh pravil.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.
Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

7.1 Informacije o upravljavcih
Organizator in upravljavec osebnih podatkov je Groš d.o.o., Zasavska cesta 74, 1231 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali organizator).

7.2 Nameni obdelave in pravne podlage
Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke:

  • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na facebook strani Groš in spletni strani www.vulkanizerstvo-gros.si

7.3 Vrste podatkov
Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke:

  • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na facebook strani Groš in spletni strani www.vulkanizerstvo-gros.si
  • ime, priimek, e-naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;

7.4 Vir podatkov
Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega.

7.5 Obdobje hrambe
Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja posameznika, organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko, hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

7.6 Uporabniki osebnih podatkov
Uporabniki osebnih podatkov je Groš d.o.o., Zasavska cesta 74, 1231 Ljubljana. Osebne podatke iz zbirk upravljavca lahko obdelujejo tudi druge družbe, s katerimi ima upravljavec sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (pogodbeni obdelovalci, npr. ponudniki informacijskih ali telekomunikacijskih storitev, s pomočjo katerih upravljavec dosega svoje stranke).

7.7. Iznos v tretje države
Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcema ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

7.8 Pravice posameznikov
Preveritev, prilagoditev ali preklic namena za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahtevo za dostop do osebnih podatkov, prenos, popravek, dopolnitev ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave ali ugovor obdelavi osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, lahko zahtevate s pisno zahtevo, poslano na naslov: info@vulkanizerstvo-gros.si ali po pošti na Groš d.o.o., Zasavska cesta 74, 1231 Ljubljana.

7.9 Neposredovanje podatkov in posledice
Organizator pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje ni mogoče.

8. Končne določbe
Organizator ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala v povezavi s prevzemom ali koriščenjem nagrade. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre ustrezno objavil, tako da bodo potencialni sodelujoči s tem seznanjeni.

Pravila nagradne igre pričnejo veljati 9. septembra 2022 z objavo na spletni strani.

Groš d.o.o.,
Ljubljana, 9. 9. 2022